L’Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons el que s’estableix en l’Art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Els productes oferts en aquesta pàgina estan destinats al consum, per la qual cosa el contracte de compravenda es realitza en el moment en què el client emet la confirmació expressa de la seva comanda. Per aquest motiu, JAUME JORDA 2018, S.L.U., recomana la lectura íntegra de l’avís legal i d’aquestes condicions generals abans d’acceptar la comanda.

El contracte actual se celebra en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març. Les condicions de contractació són les següents:

Característiques dels productes. Les característiques dels productes oferts en aquest lloc apareixen en pantalla al costat de la identificació visual d’aquests.

Preus. S’aplicaran els preus vigents que consten en la pàgina Web en el moment de la formalització de la comanda. El preu dels productes es detalla al costat de cadascun d’aquests. Està inclòs l’IVA, aquest es desglossa posteriorment en el procés de compra.

Idiomes en què es podrà realitzar la comanda. Català.

Passos a seguir per a realitzar les comandes. Haurà de seleccionar els articles que li interessin informant el nombre d’unitats i fent “clic” en el botó “afegir a la cistella” per a afegir-los a la cistella de la compra. En qualsevol moment vostè pot visualitzar el contingut de la cistella de la compra, on podrà veure els articles seleccionats i el seu preu. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda podrà corregir, canviar o anul·lar els productes seleccionats.

Quan hagi acabat de triar productes premi l’opció “Finalitzar compra”. Haurà d’informar les seves dades: nom, adreça, telèfon i correu electrònic per a la gestió de la comanda i acceptar les Condicions de Compra mitjançant la marcació d’una casella d’acceptació. Haura de “Finalitzar la comanda” i com a últim pas, haurà d’introduir les dades de las tarjeta bancària i serà redirigit a la passarela de pagament. Un cop realitzat el procés rebrà una confirmació de la compra efectuada.

Confirmació de la Recepció de la Comanda. Cada vegada que l’empresa rep una comanda s’envia un correu electrònic de confirmació de recepció en el termini de 24 hores des de la recepció d’aquesta, excepte en el cas que es rebi en dies festius o caps de setmana, que s’enviarà la confirmació el dia hàbil següent a la recepció.

Formes de pagament. El pagament del preu dels productes es farà mitjançant targeta de crèdit o dèbit Visa o MasterCard, de manera que l’ operació es confirmarà en el moment en què es realitzi la comanda.

Dret de desistiment. D’acord amb el que es disposa en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar justificació, llevat excepció legal.

El termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir del dia de la celebració del contracte. Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Tant el correu electrònic com l’adreça postal a la qual podrà dirigir la seva sol·licitud apareixen al final de les presents condicions de compra.

Per a determinar l’observança del termini per a desistir es tindrà en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment. JAUME JORDA 2018, S.L.U. comunicarà sense demora al client en un suport durador el justificant de recepció d’aquest desistiment, en cas de rebre l’exercici d’aquest dret a través de correu electrònic.

JAUME JORDA 2018, S.L.U. reemborsarà tot pagament rebut del client, inclosos, si escau, els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del client. JAUME JORDA 2018, S.L.U. efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client expressi el contrari i sempre que aquest no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, JAUME JORDA 2018, S.L.U. no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que d’això es derivin.

El client haurà de retornar els productes que conformin la comanda objecte de la devolució a JAUME JORDA 2018, S.L.U. en perfecte estat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a JAUME JORDA 2018, S.L.U.. Es considerarà complert aquest termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. El client només suportarà els costos directes de devolució de la comanda.

El client serà responsable de la disminució de valor dels títols resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Formulari de desistiment. JAUME JORDA 2018, S.L.U. facilita el present formulari als clients que havent comprat algun producte en aquest lloc web, desitja desistir el contracte de compravenda. No obstant això, i a fi de facilitar el dret de desistiment, tots els camps del present formulari hauran de ser completats pel client:

“A l’atenció de JAUME JORDA 2018, S.L.U., amb domicili a CL. BISBE MORGADES, 37 – 08500 VIC (Barcelona):

Per la present comunico que desisteixo del contracte de compravenda referit a la comanda realitzada a través de la pàgina web https://jaumejorda.com/.

Data de la comanda:     /   /          . Nª de pedido:

Nom i cognoms del client:

Domicili del client:

Signatura del client (en cas que fos lliurat en paper):

Data:”

 

Modalitats d’enviament, termini de lliurament i transport

Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament no estan compresos en el preu dels productes oferts en la Web. Les despeses d’enviament apareixeran per a la seva acceptació expressa per part de l’usuari abans de finalitzar el procés de compra i una vegada l’usuari hagi facilitat l’adreça d’enviament de la comanda. Vostè podrà veure les despeses consignat en la factura. En cas de devolució de la mercaderia (Art.44 de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista), les despeses d’enviament correran per compte del client.

L’enviament de la comanda quedarà pendent fins que tots els productes estiguin disponibles. Si el client vol rebre comandes parcials, haurà de contactar amb JAUME JORDA 2018, S.L.U. perquè li indiquin l’operativa a seguir.

Termini de lliurament i transport: JAUME JORDA 2018, S.L.U. utilitza per als seus enviaments l’agència MRW.

El termini mitjà de lliurament és entre 24/48 i 72 hores en funció de l’adreça de lliurament i sempre que l’article sol.licitat estigui en stock. Les comandes realitzades en Dissabte i Diumenge es preparenn a partir del Dilluns o el primer dia laborable. Les zones d’enviament són Espanya Peninsular i Balears.

Política de preus. JAUME JORDA 2018, S.L.U. es reserva unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes oferts a través d’aquest lloc web, s’aplicaran els preus vigents en la publicitat coincident amb el moment de la formalització de la comanda, per a garantir al client la veracitat del preu dels productes.

Dubtes o reclamacions. L’usuari pot dirigir els seus dubtes, reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a.

 

Empresa: JAUME JORDA 2018, S.L.U.

Adreça: CL. BISBE MORGADES, 37 – 08500 VIC (Barcelona)

Telèfon: 629766722

Mail: jaume@jaumejorda.com